Hetekylän kyläkirja saatavilla

Hetekylän kylähistoria ”Hetekylä – Savupirteistä nykyaikaan” valmistui vuonna 2020 ja on saatavissa Pudasjärven kansalaisopistolta. Tämä ”Pikkujättiläinen” on mitä kattavin tietolähde jokaiselle Hetekylässä asuneelle tai Pohjois-Pohjanmaan historiasta kiinnostuneelle.

Kylähistoriateos valottaa Hetekylän asutuksen vaiheita 1500-luvun lopulta 2000-luvulle. Kylähistoriaa varten kerättiin hetekyläläisten muistelmia, perimätietoa, dokumentteja ja vanhoja valokuvia. Kirjan teossa hyödynnettiin arkistolähteitä ja muita saatavilla olevia lähteitä mahdollisuuksien mukaan. Kirja on tehty Pudasjärven kansalaisopiston järjestämällä kylähistoriakurssilla.

Kirja on värillinen, sivuja on 1120 ja kuvia 1200. Ensimmäinen painos 400 kpl myytiin nopeasti loppuun mitä seurasi 100 kpl lisäpainos, joka on myös lähes loppuunmyyty (24.3.2022).

Kirjan tilannetta voi tiedustella Pudasjärven kansalaisopistosta puh. 040 826. 6431, kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Myös useilla Pohjois-Pohjanmaan kirjastoilla on kirja lainattavissa kokoelmissaan.
Päävastuun kirjan kokoamisesta ovat kantaneet Timo Sarkkinen Pudasjärven kansalaisopistolta, Ritva ja Mira Jurvansuu sekä Sirkka Fredriksson Jurvansuun sukuseurasta.